KVKK Kapsamında İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

Topaç Yapı Malzemeleri Tic. A.Ş. olarak, KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
 • saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile işlenebilir; Tarafınızın temel hak ve özgürlüğüne zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatin korunması sebebiyle ,

 • Hizmet kalitesinin arttırılabilmesi için ilgili müşteri talep, şikayet ve önerilerini
 • değerlendirebilmesi,
 • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde Müşteri’lere ve
 • Ziyaretçiler’e destek hizmetinin sağlanması,
 • Tarafınızla yapılan ticari ilişkiye ilişkin satış ve ürün rakamlarının
 • değerlendirilmesi ve bunların artırılması süreçlerinin yürütülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla

 • Web sitesi üzerinden ödeme yapılması halinde ödeme bilgilerinin teyit etmek

Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve bir hakkın tesisi sebebiyle,

 • İşleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek
 • Tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verilerinizi, kanunda açıkça öngörülmesi, sözleşme kurulması veya ifası için gerekli olması, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için ve yurt içindeki ve üçüncü kişilerle KVKK’ya uygun olarak paylaşabilmekteyiz. Kişisel verilerinizin aktarılma nedenleri ve aktarıldığı kişiler şu şekildedir;

 • Yapılan ödemelerin güvenliği ve kanuni gereklerin yerine getirilmesi yükümlülüğünün için tedarikçi iştiraklerimiz ve iş ortaklarımızla, Bankalararası Kart Merkezleri ve bankalar ile,
 • Web sitesinin güncellenmesi, çalıştırılması ve bu sayılan kişilerin kullanımını temin etmek amacıyla ilgili hizmeti sağlayan iş ortaklarımıza.
 • Web sitesinden hizmet sağlanabilmesi güncellenmesi, çalıştırılması ve bu sayılan kişilerin kullanımını temin etmek amacıyla ilgili hizmeti sağlayan iş ortakları ile
 • Savunma hakkımızı kullanabilmek, hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi amacıyla hukuki danışmanlarımıza,
 • Web sitesinin güncellenmesi, çalıştırılması ve bu sayılan kişilerin kullanımını temin etmek amacıyla ilgili hizmeti sağlayan iş ortaklarımıza.

Kişisel Verilerin Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Topaç Yapı Malzemeleri Tic. A.Ş.’ne ait olan https://www.topac.net/ adlı web sitesi üzerinde kullanılan çerezler ile ödeme yapılmak istenmesi esnasında doldurulacak form ile, online destek hattından faydalanılması esnasında kişisel verilerin paylaşılması ve iletişim formu ile kariyer sekmesinde bulunan başvuru formunun doldurulmasıyla internet ortamında otomatik yöntemler ile kişisel verileriniz toplanmaktadır.


Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu web sitesi tarafından tarayıcınıza gönderilen küçük bir metin parçasıdır. Bu, web sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Yani bir sonraki ziyaretinizde kolaylık sağlayabilir ve siteyi daha kullanışlı hale getirebilir. Sitede çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır;

*İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan
hizmetleri geliştirmek,

*İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;

*İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.


Bunun yanı sıra kişisel verileriniz, KVKK 5 Maddesinde yer alan hukuki nedenler gereği; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla,

Tarafınızın temel hak ve özgürlüğüne zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatin korunması sebebiyle,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde, https://www.topac.net/ isimli resmî web sitesi üzerinden toplanmaktadır.


Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Konusunda Haklarınız Nelerdir?

KVKK m. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi, info@topac.net e posta adresine size ait güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanmış bir e-posta veya Tuzla Mh. Çevre Yolu Üzeri No: 75 Adapazarı, SAKARYA adresine yazılı olarak (noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile) iletebilirsiniz. Ayrıca, tarafınızca tarafımıza daha önceden bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile de taleplerini tarafımıza bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda Tebliğ m. 5 hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, talep konunuz yer alması zorunludur. Başvurularınız esnasında https://topac.net/iletisim bulunan başvuru formumuzdan yararlanabilirsiniz.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kişisel veri sahibi olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11’de detaylı şekilde izah edildiği üzere; kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacı ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı, verilerin güncellenmesini isteme, aktarılması halinde bilgi alma, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere çeşitli haklara sahipsiniz. Bunun yanında ve her halükârda kişisel verileriz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen ve/veya talebiniz üzerine verileriniz tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Ayrıca Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin veya anonim hâle getirilir.

Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz.

Kabul Et